How to: Burp ♥ OpenVPN

When performing security tests, you will often be required to send all of your traffic through a VPN. If you don’t want to send all of your local traffic over the same VPN, configuring an easy-to-use setup can sometimes be a pain. This post outlines one possible way of configuring Burp Suite to send all its traffic through a remote VPN, without having to run the VPN on your own machine.

In this guide, I will describe a setup that makes use of the following tools. Note, however, that most of these can be replaced by similar tools to accomplish the same goals.

 • Burp Suite
 • PuTTY
 • OpenVPN running on a Virtual Private Server (VPS)
 • A second VPS as a jumphost (not required if you have a static IP)
 • Browser extension Switchy Omega in Chrome or Firefox

Why?

There are a few reasons why configuring a VPN to execute your security tests may be a good idea:

 1. Testing assets that are not publicly available, e.g. located on an internal network; this is often the case when performing internal infrastructure tests or tests against UAT environments;
 2. Testing public assets from a whitelisted environment, e.g. web applications that are usually hidden behind a WAF, applications that are internet-accessible, but only available to a number of whitelisted networks, etc;
 3. Bug bounty programs that require the use of their VPN as a condition to participate in the program.

To accommodate this need, you may be inclined to install an OpenVPN client on your local testing machine and get going. While this definitely works, I found that separating my testing activities from other network activity is not only a privacy-conscious decision, but also helps towards freeing up as much of the VPN bandwidth as is possible, because now it is no longer occupied with superfluous traffic.

The setup

Architecturally, the solution that I will describe looks like this:

High-level diagram of proxying traffic through a VPN using Burp Suite.

VPN tunnel

The VPN tunnel is of course the core of this setup, and will allow you to tunnel your (selected) traffic either towards assets inside a target’s environment, or towards internet-accessible assets, but originating from the target’s network. In other words, the web applications you are testing will see you coming from Target X’s IP address range, rather than from your own.

Jump host

If you have a static IP on your home or office network, or this is intended as a temporary setup (i.e. your current IP will do), you can skip this.

Otherwise, this jump host will serve as a bridge towards your VPN-connected EC2 instance. Most importantly, the VPS’s static IP will allow us to configure the traffic to and from this jump host to avoid being sent over the VPN.

On this jump host, make sure you have access to the EC2 instance’s private key (if applicable), and set up a SOCKS proxy using the following command:

ssh -i ~/ssh-private-key.pem -D 2222 ubuntu@ec2-hostname.amazonaws.com

This will set up an SSH tunnel that will redirect all traffic proxied through port 2222 on the jump host, towards the original destination via the AWS EC2 instance (i.e. through the VPN when the VPN is activated).

AWS EC2 instance

Because it’s cheap, I opted for a t2.micro instance in AWS EC2 to set up the connection with the VPN. I am a fan of Debian, so I spun up an Ubuntu 18.04 image. Once up and running, you will need the following configured:

 • Install OpenVPN;
 • Upload the ovpn file containing the config of the VPN you want to connect to;
 • Whitelist your jump host (or home/office IP) from the VPN by directing traffic through the usual gateway (source);
 • Whitelist any local DNS servers if needed;
# install OpenVPN client
sudo apt install openvpn

# find out and write down your local gateway's IP address
netstat -anr

# find out and write down your local DNS servers' IP addresses
# (I needed this to allow DNS resolution in AWS EC2 when the VPN is running)
systemd-resolve --status

# Make sure both IPs you wrote down are not redirected through the VPN:
sudo route add -host <your-jumphost-ip> gw <your-local-gateway>
sudo route add -host <your-local-dns-server> gw <your-local-gateway>

# Start the VPN!
sudo openvpn --config ./openvpn-config.ovpn --daemon

Local configuration

The final steps to get this to work are:

 1. Set up local port forwarding to the SOCKS proxy on your jump host;
 2. Configure Burp Suite to use the forwarded local port as a SOCKS proxy;
 3. Use the ProxySwitch browser extension to send only selected sites towards Burp Suite and through the VPN

On Windows, using PuTTY, you can use the following configuration to forward local port 31337 to your jump host on port 2222:

Note that “localhost” in this screenshot is relative to the remote server.

In Burp Suite, go to either User Options or Project Options, and configure SOCKS proxy to point to your localhost on port 31337:

Finally, point your Switchy Omega to your Burp proxy for selected sites:


Before kicking off your tests, I recommend you verify the value of your public IP that is displayed when browsing to a site like ifconfig.co or ipchicken.com with your proxy enabled.

Pros / cons

The described setup has a few (dis)advantages worth mentioning:

Pros

 • Reserve the VPN bandwidth to testing activities only, which can considerably improve your connection speed over a sometimes shaky VPN;
 • Separate your “background” network traffic from the VPN traffic, ensuring your privacy isn’t at risk when testing from your personal device;
 • The AWS EC2 instance can be shut down in-between tests, ensuring your bill doesn’t keep growing overnight;
 • You can configure multiple devices to connect through a single VPN connection by pointing them to the same SOCKS proxy on the jump host.

Cons

 • The setup is slightly more convoluted than just running your OpenVPN client on your local machine;
 • In case of a failing VPN connection on the AWS EC2 instance, you may be executing tests outside of the VPN-ed environment without you noticing;
 • When configuring per-domain proxy settings, web application traffic that hits other domains will not be proxied, possibly leading to unexpected results.

I’d love to hear your thoughts on this! Did you use a similar approach? Do you have suggestions to improve or simplify this setup? Let me know in the comments below.

Even tussendoor

Een redelijke uitslag en vier weken van het nieuwe semester later, schrijf ik opnieuw. Ondertussen braken mensen botten op hellingen in Frankrijk, bleef de politieke situatie in België kwasi ongewijzigd, kwam Apple met de nieuwe iPad en werd Japan stevig dooreengeschud met gevolgen die we nog niet allemaal hebben gehoord.

Met mij gaat het goed. Los van het werk voor mijn studies dat ik naar gewoonte zo lang mogelijk uitstel, staan er enkele projecten op het programma. Zo ben ik recent toegetreden tot de Algemene Vergadering van ‘t Muziek Frascati, het jonge symfonisch orkest van Leuven waarvan ik ook de website verzorg. Verder mag ik mijn muzikale lusten botvieren in een opkomend project van het (opnieuw jonge) showkoor Amuse waar men mij heeft gevraagd deel uit te maken van het begeleidend orkest. Natuurlijk zijn er de wekelijkse repetities van Harmonie Herent en Panta Rei die elk hun eigen concerten op de agenda hebben staan en ten slotte is er het vierkoppig trombone-ensemble Kopernikus (waar ik een van de vier koppen vertolk) dat omwille van de agenda’s van haar leden moeilijk repetities gepland krijgt, maar ze doen hun best!

Dan te bedenken dat ik nog wat onafgewerkte muziekjes heb liggen die dringend wat werk vragen, dat ik over minder dan drie weken mijn praktisch rijexamen moet afleggen, dat ik een compositieopdrachtje heb aanvaard bij een filmfragment van een Rits-student en dat mijn pianoleerkracht nu al zegt dat ik niet voldoende oefen.

De zon schijnt, ik denk dat ik buiten wat ga lezen.

Zwart gat

Ik ben ze niet gaan uitzwaaien, alle wintersporters die gisterenavond betere oorden gingen opzoeken. Ik heb hen binnensmonds vervloekt. Omdat zij wel en ik niet op vakantie gaan. Een hoog Calimero-gehalte, zo zit ik in elkaar. Met het laatste examen achter de rug bevond ik me gisteren plotsklaps in het beruchte zwarte gat dat op dit moment voor velen een witte skipiste inhoudt.

De vermoeidheid die zich gedurende de examenperiode grotendeels afzijdig heeft gehouden, werpt zich nu als een deken over mij alsof ze daar weken lang de kans niet toe kreeg. Het is echter niet het soort vermoeidheid dat je voelt wanneer je urenlang aan het werk bent geweest. Eerder de vermoeidheid die je voelt als je een hele dag lang niets hebt gedaan. Laat me daar dan nu verandering in brengen. Tijd om nog eens buiten te komen en mijn jaloezie tegenover alle vakantiegangers tijdelijk te vergeten.

My entrance into the blogosphere

The unbearable urge to do something. To create. To write. I’m sure I’m not the first one to experience it. Even though I’m quite aware of my short-comings (not to say inabilities) as a writer, I thought I’d give this blog a chance. The goal of this blog will be to share some thoughts, ideas, and other irrelevant things with the rest of the world, as well as to publish some artistic and less artistic work. Things that keep me busy. While this first post is in English, I expect many future ones to be in Dutch.

By all means, be welcome. I hope this turns out to be an enjoyment for the both of us.

Sincerely,
An uncomfortable blogger